Aktualności

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Sp. z o. o. w likwidacji oferuje wynajem sprzętu budowlanego:
Czytaj całość
 
Historia Firmy
Przedsiębiorstwo powstało w 1953 roku początkowo jako Rejonowe Kierownictwo Robót Wodno Melioracyjnych. W pierwszych latach działalności przeważała odbudowa i renowacja urządzeń wodno-melioracyjnych zniszczonych działaniami wojennymi.
      Od 1956 roku oprócz prowadzonej odbudowy i renowacji przystąpiono do realizacji nowych obiektów inwestycyjnych obejmujących rozwiązania uregulowania stosunków wodnych na większych kompleksach w byłych powiatach Mielec, Dębica, Tarnobrzeg, Nisko, Kolbuszowa i Ropczyce. Z dniem 1 stycznia 1967 roku na mocy Zarządzenia Ministra Rolnictwa oraz Uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie dokonano zmiany nazwy zakładu na Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Mielcu. Od 1 października 1996 roku na bazie przedsiębiorstwa powstał nowy podmiot gospodarczy pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych "RPM Mielec" Spółka z o. o. i w takiej formie działa do chwili obecnej.